Wesołych Świąt

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa,
a zarazem w drugiego człowieka.
Cały Zarząd Stowarzyszenia Wsparcie życzy, aby Święta Wielkanocne
przyniosły Państwu wiele radości oraz wzajemną życzliwość.
Niech staną się źródłem wzmacniania ducha.
By Zmartwychwstanie, które jest początkiem odrodzenia,
napełniło Was pokojem i wiarą,
niech da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli ze spokojem patrzeć w przyszłość…
Życzy Zarząd Stowarzyszenia Wsparcie.

Wszystkiego najlepszego Drogie Panie

 

 

Dziś Dzień Kobiet, drogie panie,

tysiąc kwiatów na śniadanie.

I niech tak już co dzień będzie, Twoje Święto – ciągle, wszędzie!

Spełnienia Marzeń z okazji Dnia Kobiet życzy Zarząd Stowarzyszenia „WSPARCIE”.

Walne Zebranie Sprawozdawcze

 

Stowarzyszenie Trzeźwościowo – Abstynenckie „WSPARCIE”

41-400 Mysłowice ul. Gwarków1.

 

                 Zarząd Stowarzyszenia Trzeźwościowo – Abstynenckiego „WSPARCIE” zawiadamia, że w dniu 05 marca 2021r o godz. 17.30, odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze. W przypadku braku kworum następne zebranie odbędzie się           w dniu 05.03. 2021r o godz.18.00.

 Przewidywany porządek obrad:

 1.Otwarcie Walnego Zebrania

2.Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.

3.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

4.Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu – finansowe, merytoryczne za okres od stycznia 2020 do 31 grudnia 2020r.

5.Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

6.Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami – wolne wnioski.

7.Podjęcie Uchwały  Walnego Zebrania  o udzielenie absolutorium Zarządowi.

8.Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium za okres sprawozdawczy.

9.Zakończenie zebrania.

                                                                                            Mysłowice 19.02.2021r

 

 

Wyniki konkursu na 2021 rok

OGŁOSZENIE

PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE

w sprawie wyników konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego miasta Mysłowice na rok 2021

 NAZWA ZADANIA:

„Wspieranie działalności związanej z organizacją miejsc wsparcia i działań samopomocowych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz wspomaganie działalności związanej z integracją osób uzależnionych i ich rodzin”

Lp. Nazwa oferenta (podmiotu) Wysokość udzielonych środków finansowych na realizację zadania
1. Mysłowickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „OGNIWO” Mysłowice, ul. Katowicka 18 42.820,00
2. Stowarzyszenie Klub Abstynentów „GÓRNIK” Mysłowice,
ul. Katowicka 18
22.070,00
3. Stowarzyszenie Trzeźwościowo – Abstynenckie  „WSPARCIE” Mysłowice, ul. Gwarków 1 25.981,70

„Organizacja obozów terapeutycznych prowadzonych według określonego programu terapeutycznego”

Lp. Nazwa oferenta (podmiotu) Wysokość udzielonych środków finansowych na realizację zadania
1. Mysłowickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „OGNIWO” Mysłowice, ul. Katowicka 18 13.000,00
2. Stowarzyszenie Klub Abstynentów „GÓRNIK” Mysłowice,
ul. Katowicka 18
13.000,00
3. Stowarzyszenie Trzeźwościowo – Abstynenckie  „WSPARCIE” Mysłowice, ul. Gwarków 1 13.000,00

 „Realizacja programów profilaktyczno – terapeutycznych dla osób osadzonych w Areszcie Śledczym w Mysłowicach

Lp. Nazwa oferenta (podmiotu) Wysokość udzielonych środków finansowych na realizację zadania
1. Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej
i Profilaktyki „ZMIANA” Mikołów,  ul. Krakowska 30
10.000,00

                                       

                              PREZYDENT MIASTA MYSŁOWICE

                                               (-) Dariusz Wójtowicz

 

Szczęśliwego Nowego Roku 2021

Nowy Rok, Sylwester, Program Fireworks

W Nowym Roku życzę Ci pomyślności, wytrwałości,

potęgi miłości, siły ducha młodości, samych spokojnych,

pogodnych dni i mnóstwa cudownych i wzniosłych dni.

Zarząd Stowarzyszenia „WSPARCIE”

Wesołych Świąt

W tym magicznym okresie
Świąt Bożego Narodzenia
życzymy Państwu:
świąt białych, pachnących choinką,
skrzypiących śniegiem pod butami,
pełnych czarów, radości i piękna,
spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze.

Zarząd Stowarzyszenia „WSPARCIE”

Obóz terapeutyczny Krzyże – 2020 rok.

Członkowie Stowarzyszenia Wsparcie uczestniczyli  w dniach 9-23 lipca 2020 roku w obozie terapeutycznym w miejscowości Krzyże w Ośrodku Wypoczynkowym „Mazury”. Założeniem programowym było: ” Uczucia – Przyjaciel czy wróg”. Rozwój świadomości własnych emocji w kontekście relacji interpersonalnych, oraz nauka umiejętności radzenia sobie w sytuacjach emocjonalnie trudnych.

W obozie terapeutycznym brały udział 23 osoby w tym pięć rodzin. Zajęcia terapeutyczne w ilości 60 godzin przeprowadziła psycholog – psychoterapeuta Katarzyna Woźniak. Uczestnicy obozu w ramach organizacji różnorodnych imprez integracyjno – rodzinnych promujących abstynencję, zwiedzili miasta Reszel, Św. Lipka, Mrągowo, Kętrzyn, Pisz, Ruciane – Nida, Pranie – Muzeum Gałczyńskiego. W ramach relaksu zorganizowaliśmy zawody sportowe oraz płynęliśmy statkiem po Jeziorze Nidzickim, korzystaliśmy              z rowerów wodnych, przejażdżek konnych, wspinaliśmy się w parku linowym. Cel organizacji obozu terapeutycznego został osiągnięty w pełnym wymiarze. Podniesiono wiedzę, zrehabilitowano oraz zmotywowano uczestników do utrzymania abstynencji.      W rodzinach uczestniczących nastąpiło odbudowanie zaufania oraz zostały one zintegrowane.

Stowarzyszenie Wsparcie otrzymało dotację na organizację obozu od Urzędu Miasta Mysłowice w kwocie 13 000.00 tysięcy złotych. Dziękujemy.

Seminarium wyjazdowe w Woli Kalinowskiej pod Ojcowem

 

Członkowie Stowarzyszenia „Wsparcie” w dniach 20 – 21.06.2020 roku  wybrali się do Woli Kalinowskiej  do Wilii Różanej, gdzie  odbyło się seminarium zatytułowane „Stres – sposoby radzenia sobie z napięciem”.  W  wydarzeniu  uczestniczyło  15 osób,  które bardzo chętnie brały udział w zajęciach przygotowanych przez Monikę Wróbel certyfikowanego specjalistę uzależnień.

Pogoda w obu dniach była zmienna, nie przeszkodziło to uczestnikom zwiedzić Zamek  Piaskowa Skała.  Dzięki dobrze przygotowanym zajęciom, uczestnicy poznali  sposoby radzenia sobie z napięciem i jak się relaksować. To było dobrze, zorganizowane seminarium.

 

Seminarium w Międzybrodziu Bialskim

W dniach 30 -31.05.2020 roku przedstawiciele Stowarzyszenia Wsparcie  wybrali się do Międzybrodzia Bialskiego  do  Pensjonatu ” Maria”,  gdzie  odbyło  się  seminarium   zatytułowane pt ” Moje emocje”. W wydarzeniu uczestniczyło 11 osób, które bardzo chętnie brały udział w zajęciach przygotowanych przez psychologa terapeutę Katarzynę Woźniak. Choć pogoda nie dopisała to z pozytywną energią wróciliśmy do domów.