Podziękowanie

W tym trudnym okresie w jakim przyszło nam się zmierzyć, wzajemne się wspieranie jest wręcz obowiązkiem nas wszystkich. Dziękujemy.

Seminarium w Międzybrodziu Bialskim

 

W dniach 12 – 13.06.2021 roku w pensjonacie Maria w Międzybrodziu Bialskim         21 członków Stowarzyszenia WSPARCIE spotkało się na specjalnym seminarium dotyczącym relacji międzyludzkich i przeżywanych emocji. W zajęciach terapeutycznych wzięło udział 15 osób. Seminarium to zostało zorganizowane            w ramach kontynuacji poprzedniego tematu związanego ze stresem i kryzysem. Wszyscy uczestnicy z przyjemnością brali udział w specjalnych zajęciach, które miały znaczący wpływ na naszą grupę. Medytacja, muzyka i śpiew w stylu biesiady pokazała uczestnikom sposób na radzenie sobie z emocjami. Było to naprawdę udane seminarium, które zjednoczyło naszą grupę. Warto wspomnieć, że dwoje z uczestników obchodziło w trakcie zajęć ósmą rocznicę.

Zajęcia prowadziła psycholog mgr – Anna Służewska.

#Dzień Dziecka #Mysłowice

W dniu 1 czerwca 2021 roku z okazji Dnia Dziecka Stowarzyszenie Trzeźwościowo-Abstynenckie „Wsparcie” z Mysłowic ufundowało  nagrody : takie jak paletki do ping ponga, badmintona, piłki nożne, słodycze. Wolontariusze  Stowarzyszenia Szymona Hołowni upiekli pyszne ciasta domowej roboty dla podopiecznych Domu Dziecka w Mysłowicach przy ul. Żeromskiego 2. Dziękujemy nowej pani Dyrektor Domu Dziecka Dorocie Kompert, za możliwość dołączenia się do świetnie zorganizowanej imprezy przez BRAKS Gastronomia, władze miasta, grupa poszukiwawczo-ratownicza OSP Dąbrówka Mała Katowice z krótkim pokazem pracy psów ratowniczych, grupie pokazu walk wikingów, grupa animatorów MOK, Straż Miejska za zorganizowanie  mini szkolenia i pokazy. Swoją obecnością ucieszyli również prezydent miasta Mysłowice Dariusz Wójtowicz i pani senator X. kadencji wybrana z naszego okręgu p. Gabriela Morawska-Stanecka, wiceprezydentowie miasta Wojciech Chmiel, Mateusz Targoś, poseł Wojciech Król. Warto łączyć się na takich dobrych wydarzeniach. Uwrażliwiać się na potrzeby podopiecznych.

Wszystkim dzieciakom dużym i małym pragniemy złożyć życzenia od Sponsorów, dużo radości i miłości w życiu. Prawdziwych przyjaciół i dobrych ludzi na Waszej drodze, którzy pomogą pokonać wszelkie trudności i przeciwności.

Rocznica Ambrożego

W naszym życiu otaczają nas ludzie, którzy swoim zaangażowaniem i wytrwałością pokazują jak sobie radzić w trudnych sytuacjach. Jednym z tych osób jest nasz przyjaciel Ambroży. Człowiek który wiele razy pokazał jak pomagać innym, jak sobie radzić               w kryzysach. Wiele razy jego wypowiedzi były trudne do przyjęcia dla innych słuchaczy. Możemy powiedzieć że jest dobrym człowiekiem i warto korzystać z jego uwag. Jak zawsze śmie mówić, każdą sprawę trzeba oheblować aby dotrzeć do źródeł prawdy. Ambroży w dniu rocznicy twej życzymy ci wszystkiego najlepszego, zdrowia, wytrwałości, pogody ducha.

Zarząd i członkowie Stowarzyszenia.

Seminarium tematyczne w Ustroniu.

Przedstawiciele Stowarzyszenia Wsparcie  w dniach 22 – 23.05.2021 roku                wybrali się do Ustronia,  gdzie  odbyło  się  seminarium tematyczne w Ośrodku Wypoczynkowym Ondraszek,  zatytułowane  pt. Konflikt – co to jest?, jak rozwiązywać konflikty?. W seminarium uczestniczyło 20 osób, gdzie 16 osób brało udział w zajęciach przygotowanych przez psychologa klinicznego mgr Edytę Tabak.

Choć w  pierwszym  dniu  mieliśmy  intensywne  zajęcia  a  za  oknem   pogodę przeplataną, to jednak z każdą kolejną godziną było coraz to lepiej, a  jednocześnie  nasi  członkowie dzięki dobrze przygotowanym zajęciom byli coraz to bardziej zaciekawieni        i zmotywowani do pracy psychologicznej. To było bardzo konstruktywne wydarzenie,          w którym wiele osób się otwarło i stwierdziło, że temat konfliktów w ich życiu jest wiele razy na co dzień. Seminarium to było otwarciem się uczestników na przeżywanie emocji.  Ustalono, że  temat konfliktu zostanie dokończony na kolejnym seminarium, który się odbędzie w miesiącu czerwcu. Dziękujemy organizatorom oraz wszystkim uczestnikom za udział w zajęciach terapeutycznych.

Wesołych Świąt

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa,
a zarazem w drugiego człowieka.
Cały Zarząd Stowarzyszenia Wsparcie życzy, aby Święta Wielkanocne
przyniosły Państwu wiele radości oraz wzajemną życzliwość.
Niech staną się źródłem wzmacniania ducha.
By Zmartwychwstanie, które jest początkiem odrodzenia,
napełniło Was pokojem i wiarą,
niech da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli ze spokojem patrzeć w przyszłość…
Życzy Zarząd Stowarzyszenia Wsparcie.

Wszystkiego najlepszego Drogie Panie

 

 

Dziś Dzień Kobiet, drogie panie,

tysiąc kwiatów na śniadanie.

I niech tak już co dzień będzie, Twoje Święto – ciągle, wszędzie!

Spełnienia Marzeń z okazji Dnia Kobiet życzy Zarząd Stowarzyszenia „WSPARCIE”.

Walne Zebranie Sprawozdawcze

 

Stowarzyszenie Trzeźwościowo – Abstynenckie „WSPARCIE”

41-400 Mysłowice ul. Gwarków1.

 

                 Zarząd Stowarzyszenia Trzeźwościowo – Abstynenckiego „WSPARCIE” zawiadamia, że w dniu 05 marca 2021r o godz. 17.30, odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze. W przypadku braku kworum następne zebranie odbędzie się           w dniu 05.03. 2021r o godz.18.00.

 Przewidywany porządek obrad:

 1.Otwarcie Walnego Zebrania

2.Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.

3.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

4.Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu – finansowe, merytoryczne za okres od stycznia 2020 do 31 grudnia 2020r.

5.Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

6.Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami – wolne wnioski.

7.Podjęcie Uchwały  Walnego Zebrania  o udzielenie absolutorium Zarządowi.

8.Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium za okres sprawozdawczy.

9.Zakończenie zebrania.

                                                                                            Mysłowice 19.02.2021r

 

 

Wyniki konkursu na 2021 rok

OGŁOSZENIE

PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE

w sprawie wyników konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego miasta Mysłowice na rok 2021

 NAZWA ZADANIA:

„Wspieranie działalności związanej z organizacją miejsc wsparcia i działań samopomocowych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz wspomaganie działalności związanej z integracją osób uzależnionych i ich rodzin”

Lp. Nazwa oferenta (podmiotu) Wysokość udzielonych środków finansowych na realizację zadania
1. Mysłowickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „OGNIWO” Mysłowice, ul. Katowicka 18 42.820,00
2. Stowarzyszenie Klub Abstynentów „GÓRNIK” Mysłowice,
ul. Katowicka 18
22.070,00
3. Stowarzyszenie Trzeźwościowo – Abstynenckie  „WSPARCIE” Mysłowice, ul. Gwarków 1 25.981,70

„Organizacja obozów terapeutycznych prowadzonych według określonego programu terapeutycznego”

Lp. Nazwa oferenta (podmiotu) Wysokość udzielonych środków finansowych na realizację zadania
1. Mysłowickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „OGNIWO” Mysłowice, ul. Katowicka 18 13.000,00
2. Stowarzyszenie Klub Abstynentów „GÓRNIK” Mysłowice,
ul. Katowicka 18
13.000,00
3. Stowarzyszenie Trzeźwościowo – Abstynenckie  „WSPARCIE” Mysłowice, ul. Gwarków 1 13.000,00

 „Realizacja programów profilaktyczno – terapeutycznych dla osób osadzonych w Areszcie Śledczym w Mysłowicach

Lp. Nazwa oferenta (podmiotu) Wysokość udzielonych środków finansowych na realizację zadania
1. Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej
i Profilaktyki „ZMIANA” Mikołów,  ul. Krakowska 30
10.000,00

                                       

                              PREZYDENT MIASTA MYSŁOWICE

                                               (-) Dariusz Wójtowicz