Ważne telefony

POLICJA

 • Komenda Miejska ul. Starokościelna 2  – tel. 997, 32 31 73 200
 • Telefon zaufania – tel. 0 800 120 226
 • Kierownik Rewiru Dzielnicowych – tel. 32 317 32 65
 • Dzielnicowy rejonu Bończyk (mł. asp. Adrian Bandziarowski) – tel. 606 800 881
 • Dzielnicowy rejonu Turima, Janów (st. asp. Rafał Nowicki) – tel. 692 445 328

STRAŻ POŻARNA

 • Państwowa Straż Pożarna ul. Strażacka 7 – tel. 998, 32 222 20 97
 • Miejskie Centrum Ratownicze ul. Strażacka 7 – tel. 112, 32 316 00 40
 • Ochotnicza Straż Pożarna ul. 27 Stycznia 11 – tel. 32 222 26 54

POGOTOWIA

 • Pogotowie Ratunkowe ul. Powstańców 9 – tel. 999, 32 222 21 00
 • Pogotowie Energetyczne ul. Obrzeżna Północna 12 – tel. 991, 32 222 28 55
 • Pogotowie Gazowe ul. Katowicka 71 – tel. 992, 32 316 26 23
 • Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne ul. Sułkowskiego 3a – tel. 32 223 59 42
 • Dyżur szpitala Izba Przyjęć – tel. 32 318 32 92

ZDROWIE

 • SPZDZ, Szpital nr. 1.ul. Mikołowska 1 – tel. 32 317 44 00
 • SPZDZ, Szpital nr. 2 ul. Bytomska 41 – tel. 32 318 32 92

URZĘDY

 • Urząd Miasta ul. Powstańców 1 – tel. 32 31 71 100
 • Urząd Skarbowy ul. Mickiewicza 4 – tel. 32 317 23 00
 • Powiatowy Urząd Pracy ul. Mikołowska 4a – tel. 32 223 27 21
 • Urząd Stanu Cywilnego ul. Powstańców 1 – tel. 32 317 13 12
 • Urząd Pocztowy Mysłowice 1 ul. Powstańców 11 – tel. 32 222 21 61
 • Prokuratura Rejonowa ul. Mikołowska 4a – tel. 32 222 27 89
 • Sąd Rejonowy ul. Krakowska 2 – tel. 32 317 41 00

INSTYTUCJE MIEJSKIE

 • Miejska Biblioteka Publiczna ul. Strumieńskiego 5 – tel. 32 222 29 05
 • Wypożyczalnia Centralna ul. Strumieńskiego 4 – tel. 32 316 09 81
 • Miejskie Centrum Kultury ul. Grunwaldzka 7 – tel. 32 222 66 70
 • MOKIS – Mysłowicki Ośrodek Kultury i Sztuki ul. Laryska 5 – tel. 32 223 70 42
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. ks. N. Bończyka 32z – tel. 32 317 18 02
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Świerczyny 1 – tel. 32 222 28 12
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Gwarków 24 – tel. 32 222 24 21
 • Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów ul. Mikołowska 4a – tel. 32 222 16 78
 • Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego (czynny cała dobę) – tel. 32 222 26 82
 • Miejski Zarząd Ulic i Mostów ul. Fabryczna 10 – tel. 32 222 20 94
 • Straż Miejska Pl. Wolności 7 – tel. 32 222 21 64
 • Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej ul. Partyzantów 21 – tel. 32 317 43 00
 • Wydział Gospodarki Komunalnej ul. Powstańców 1 – tel. 31 317 13 96
 • Zakład Oczyszczania Miasta ul.Stadionowa 11, ul. Mikołowska 7 – tel. 32 222 60 43
 • Schronisko dla bezdomnych zwierząt ul. Sosnowiecka 16 – tel. 32 316 08 85

SPOŁECZNE INSTYTUCJE

 • Zespół Opieki Hospicyjnej Hospicjum Cordis ul. Cegielniana 7b – tel. 32 222 35 13
 • Polski Czerowny Krzyż Zarząd Rejonowy  ul. Strumińskiego 4a – tel. 32 222 28 73
 • Polski Związek Niewidomych K/Mysłowice ul Katowicka 2 – tel. 32 222 31 52
 • Stowarzyszenie Trzeźwościowo-Abstynenckie „Wsparcie” ul Gwarków 1 – tel. 32 316 11 28,
 • Zakład Rehabilitacyjno-Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży ul. Laryska 7 – tel. 32 318 23 48
 • Dom Pomocy Społecznej ul. M Reja 54 – tel. 32 222 21 01
 • Dom Dziecka ul. Żeromskiego 2 – tel. 32 222 23 47

INFORMACYJNE   

 • Informacja PKP – tel. 94 36
 • Informacja KZK GOP – tel. 0800 16 30 30