Zarząd

Zarząd:

  • Prezes – Zbigniew Zduniak
  • Wiceprezes – Ambroży Podsiadło
  • Skarbnik – Krzysztof Dziuba
  • Sekretarz – Agnieszka Smętek

Komisja rewizyjna:

  • Przewodniczący – Ewa Pazdyga
  • Wiceprzewodniczący – Katarzyna Gacek
  • Sekretarz – Alicja Mikuła