Seminarium tematyczne w Międzybrodziu Bialskim.

W dniach 23 – 24 września 2023 roku zostało zorganizowane seminarium na temat stresu i form radzenia sobie z nim, które odbyło się w Międzybrodziu Bialskim. Seminarium to było zorganizowane przez Stowarzyszenie Wsparcie w którym uczestniczyło 17 osób. Seminarium rozpoczęło się od krótkiego wprowadzenia do tematu przez  psycholog Elżbietę Chmielewicz,  która podkreśliła znaczenie tematu stresu w dzisiejszym społeczeństwie i jego wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne.  Omówiła fizjologiczne i psychologiczne aspekty reakcji na stres oraz  mechanizmy stresu,  skutki długotrwałego narażenia na stres. Przedstawiła różne techniki radzenia sobie ze stresem, takie jak relaksacja, medytacja, mindfulness, czy techniki oddechowe. Zaprezentowała także przykłady ćwiczeń praktycznych, które można stosować na co dzień. Podsumowując ,  seminarium na temat stresu i form radzenia sobie z nim w Międzybrodziu Bialskim okazało się być bardzo wartościowym wydarzeniem. Dzięki  aktywnym dyskusjom uczestnicy zdobyli nowe informacje i umiejętności, które mogą pomóc im lepiej radzić sobie ze stresem w codziennym życiu. Organizatorzy zasługują na uznanie za profesjonalne przygotowanie i prowadzenie tego wydarzenia. Mamy  nadzieję, że zdobyta wiedza pomoże uczestnikom radzić sobie ze stresem w bardziej skuteczny sposób.