Warsztaty dotyczące nerwicy lękowej związanej z uzależnieniami

Warsztaty stacjonarne dotyczące tematu nerwic i zaburzeń lękowych w uzależnieniach odbyły się      w dniu 21 – 22.10.2023r. Celem tych warsztatów było zrozumienie złożonych związków między problemami nerwicowymi i zaburzeniami lękowymi a uzależnieniami oraz rozwinięcie umiejętności radzenia sobie z tymi wyzwaniami w praktyce terapeutycznej. Warsztaty były bardzo owocne i dostarczyły uczestnikom cennych informacji o osobach cierpiących na nerwice, zaburzenia lękowe i uzależnienia. Zrozumienie złożonych związków między tymi problemami oraz zdolność do skutecznego diagnozowania i terapii stanowią klucz do poprawy wyników terapeutycznych. Istnieje potrzeba dalszej wiedzy w tej dziedzinie, a także dążenie do interdyscyplinarnego podejścia z tymi trudnościami. Warsztaty na temat nerwic i zaburzeń lękowych w uzależnieniach były wartościowym doświadczeniem, które pomogło wzbogacić naszą wiedzę i umiejętności terapeutyczne.