Obóz letni w Łagowie – 2022

Stowarzyszenie Trzeźwościowo – Abstynenckie „Wsparcie” zorganizowało w dniach od     11 – 23 lipca 2022 roku obóz terapeutyczny w Ośrodku Wypoczynkowym „Leśnik” w Łagowie.Tematem zajęć było „Jak przestać przejmować się tym, kim powinniśmy być, i zaakceptować to, kim jesteśmy?” Założenia programowe : Poznawanie i rozumienie siebie, swoich przekonań oraz emocji. Nauka dążenia do autentyczności i pokochania siebie. Warsztaty oparte na pracy metodą  psychodramy. Na realizację obozu otrzymaliśmy dotację celową od Urzędu Miasta Mysłowice w kwocie 13 000 tysięcy złotych. W obozie terapeutycznym uczestniczyło 19 osób, 17 dorosłych i 2 dzieci, w grupie tej było 6 rodzin. W zajęciach terapeutycznych brało udział 14 osób, suma zajęć terapeutycznych wyniosła 60 godzin w blokach trzech i sześciogodzinnych. W ramach programu promowania abstynencji, trzeźwych obyczajów i spotkań integracyjnych, zorganizowano zawody sportowe. Osoby w nich uczestniczące zostały wyróżnione i nagrodzone. Zorganizowano także wycieczki do Świebodzina, gdzie zwiedzano miasto oraz do Międzyżecza, gdzie zwiedzano zamek jak również Boroszyn w którym zwiedziliśmy Poniemiecką Fortyfikację, bunkry. W kolejnych dniach obozu odbył się rejs statkiem po Jeziorze Trześniowskim, korzystano z rowerów wodnych oraz ze wspinaczki w parku linowym. Uczestnicy obozu terapeutycznego byli bardzo zadowoleni z programu, wyjechali wypoczęci, zrelaksowani  i zmotywowani do budowania swojej abstynencji.

Seminarium w Ondraszku – Ustroń

 

Przedstawiciele Stowarzyszenia Wsparcie  w dniach 18 – 19.06.2022 roku                wybrali się do Ustronia,  gdzie  odbyło  się  seminarium tematyczne w Ośrodku Wypoczynkowym Ondraszek,  zatytułowane  pt. Konflikt – co to jest?, jak wprowadzić ciało i umysł w relaks?. W seminarium uczestniczyło 11 osób, w zajęciach przygotowanych przez certyfikowanego terapeutę Monikę Wróbel. Wszyscy byliśmy zadowoleni, pogoda dopisała, żal było wracać.

Dzień Dziecka

Dziś Dzień Dziecka,
święto wasze,
spędźmy razem go!
Nasze maluchy uśmiechnięte,
zawsze wesołe, pełne werwy,
bądźcie już zawsze tak wspaniałe!
Przez rodziców ukochane…
Cieszcie się życiem, dużo czytajcie
i radosne chwile chwytajcie!

Seminarium tematyczne w Międzybrodziu Bialskim

W dniach 07 – 08.05.2022 roku przedstawiciele Stowarzyszenia Wsparcie  wybrali się do Międzybrodzia Bialskiego  do  Pensjonatu ” Maria”,  gdzie  odbyło  się  seminarium   zatytułowane pt ” Nie bój się zmieniać – jak przeżywać lęk”. W wydarzeniu uczestniczyło 18 osób, które bardzo chętnie brały udział w zajęciach przygotowanych przez terapeutę Gustawa Bujanowicza. Choć pogoda była kapryśna z pozytywną energią wróciliśmy do domów.

Wesołych Świąt Wielkanocnych

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości.

Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny

i wśród przyjaciół oraz wesołego Alleluja.

Zarząd Stowarzyszenia „Wsparcie”

Wszystkiego najlepszego w Dniu Kobiet

Z okazji Dnia Kobiet,

życzymy Wam dużo zdrowia w szczególności.

Niech uśmiech na waszych twarzach zawsze gości,

a życie nie sprawia trudności i przykrości.

Niech wiatr pieśń niesie Wam radosną,

abyście zawsze czuły się jak wiosna.

Wśród kwiatów i śpiewających ptaków,

aby motyle na dłoniach Wam siadały.

Walne Zebranie Wyborcze

Stowarzyszenie Trzeźwościowo – Abstynenckie „WSPARCIE” 41-400 Mysłowice    ul. Gwarków1.

 

           Zarząd Stowarzyszenia Trzeźwościowo – Abstynenckiego „WSPARCIE” zawiadamia, że w dniu 25 marca 2022r o godz. 17.30, odbędzie się Walne Zebranie Wyborcze. W przypadku braku kworum następne zebranie odbędzie się w dniu 25 marca 2022r o godz.18.00.

 Przewidywany porządek obrad:

 1.Otwarcie Walnego Zebrania

2.Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.

3.Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej, Wyborczej, Uchwał i Wniosków.

4.Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu – finansowe oraz merytoryczne za okres od stycznia 2021 do 31grudnia 2021roku oraz sprawozdania środków trwałych.

5.Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

6.Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami, wolne wnioski.

7.Podjęcie Uchwały  Walnego Zebrania o udzielenie absolutorium Zarządowi.

8.Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium za okres sprawozdawczy.

9.Przeprowadzenie wyborów.

10.Zamknięcie posiedzenia Walnego Zebrania.

 

W roku 2022 Stowarzyszenie „Wsparcie” otrzymało dotacje.

Stowarzyszenie Trzeźwościowo – Abstynenckie „Wsparcie” otrzymało dofinansowanie na realizację dwóch zadań. Dziękujemy.

1.WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z ORGANIZACJĄ MIEJSC WSPARCIA I DZIAŁAŃ SAMOPOMOCOWYCH SŁUŻĄCYCH ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z INTEGRACJĄ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH RODZIN. UMOWA NR ZS8141.4.5.2022JS                                                                      

2.ORGANIZACJA OBOZU TERAPEUTYCZNEGO PROWADZONEGO WG OKREŚLONEGO PROGRAMU TERAPEUTYCZNEGO.UMOWA NR ZS

Szczęśliwego Nowego Roku 2022

 

W te piękne i jedyne w roku chwile chcemy złożyć najlepsze życzenia

pogodnych, zdrowych i radosnych dni oraz szczęśliwego Nowego Roku.

Niech w 2022 świat będzie dla Was pełen ciepła, radości i przyjaciół,

a w Waszym domu niech nigdy nie zabraknie miłości i zrozumienia.

Zbliżający się Nowy Rok  niesie wszystkim nadzieję

na uspokojenie, życzliwość i spełnienie marzeń.

Zarząd Stowarzyszenia „WSPARCIE”