W Mysłowicach powstała Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego 1

Urząd miasta postanowił zacieśnić współpracę z organizacjami pozarządowymi i postanowił powołać  Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego. Organ rozpocznie działalność w połowie lutego, ale 11 stycznia odbyło się spotkanie, na którym zgłosiło się dwadzieścia organizacji pozarządowych z których przedstawiono kandydatów i dokonano wyboru.

Skład Rady liczy ośmiu członków – dwóch przedstawicieli Prezydenta Miasta, dwóch przedstawicieli Rady Miasta oraz czterech członków wybranych przez organizacje pozarządowe działające na terenie Mysłowic. W skład rady wybrano Eugeniusz Stażak reprezentującego Stowarzyszenie Wspieranie Inicjatyw Społecznych "Progres", Jerzy Rutkowski reprezentującego Stowarzyszenie Rodzi Abstynenckich "Ogniwo", Drobiec – Pawłowska Marzena reprezentująca Prawo – Twoim Przyjacielem Fundacji im. Hanny Drobiec  oraz Kukwa Artur reprezentujący Roan Fight Club Mysłowice.

Zadaniem nowo wybranej Rady jest opiniowanie różnych projektów i ich działanie jest związane z budżetem oraz programem rozwoju Mysłowic. Przedstawiciele RDPP będą zajmować się głównie działalnością organizacji pozarządowych.

Jest to bardzo ciekawa forma współpracy, dzięki której urząd miasta otrzyma niezbędne informacje dotyczące planów, prac oraz rozwoju wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie Mysłowic oraz będzie mogła opiniować różne projekty.