Tydzień Trzeźwości w Stowarzyszeniu „Wsparcie”

W Stowarzyszeniu „Wsparcie” w dniach 10-14 września odbył się Tydzień Trzeźwości. W wydarzeniu uczestniczyły klasy IV-VIII szkoły podstawowej, rodzice oraz klasy III gimnazjum w Szkole Podstawowej Sportowej im. Olimpijczyków Śląskich w Mysłowicach.

Celem zajęć profilaktyczno-wychowawczych było przekazanie wiedzy z zakresu działania substancji psychoaktywnych (dopalaczy) na organizm ludzki oraz niebezpieczeństw efektów niepożądanych po ich zażyciu. Młodzież otrzymała również informacje na temat uzyskania możliwości osiągania sukcesów życiowych (zawodowych, osobistych) bez konieczności sięgania po substancje psychoaktywnych, a także uczniowie uzyskali konkretną wiedzę na temat rozwoju podstawowych umiejętności psychologicznych takich jak: asertywność, umiejętność mówienia „nie” (scenki), dokonywania racjonalnych wyborów dotyczących zażywania różnego rodzaju substancji, budowanie i wzmacnianie pozytywnego obrazu własnej osoby, odreagowanie nagromadzonego napięcia emocjonalnego w sposób społecznie akceptowany, zawieranie satysfakcjonujących znajomości z ludźmi oraz budowanie udanych relacji interpersonalnych, konstruktywne rozwiązywanie konfliktów i nabycie wzorców zdrowego trybu życia oraz sposobów zdrowego spędzania czasu.

Zajęcia były przeprowadzone przez terapeutę Ryszarda Pazdyga, Magdalenę Podsiadło oraz członków Stowarzyszenia Wsparcie.