Spotkanie Rady Dzielnicy Piasek w budynku Stowarzyszenia Wsparcie

Rada Dzielnicy Piasek współpracuje ze Stowarzyszeniem Wsparcie od dawna. Przedstawiciele Rady mogą spotykać się w naszym budynku, rozmawiać, planować kolejne działania i pracować dla dzielnicy.

Na ostatnim spotkaniu pojawił się Bernard Pastuszka – II zastępca prezydenta miasta – który omawiał plany dotyczące rozwoju tej dzielnicy. Miasto zamierza między innymi przebudować most na Bolince, a w centrum miasta zamiast starego hotelu robotniczego (ul. Krakowska) powstanie 100 mieszkań dla młodych małżeństw o średnim standardzie.

Pojawiło się również kilka próśb od mieszkańców, warto tutaj na pewno wymienić – brak blach osłaniających przejście pod mostem w stronę giełdy samochodowej, zajęcie się smrodem z rzeki Bolinki, czy też dofinansowanie przedszkoli.

Stowarzyszenie Wsparcie również jako organizacja wysunęła prośbę o dofinansowanie 3000 zł na wykładzinę w pomieszczeniu kuchennym i wprawienie 3 drzwi wewnętrznych dla naszego budynku. Wspólnie korzystamy z tego miejsca z Radą Dzielnicy, więc mamy nadzieję, że uda się zrealizować ten projekt.

Pragnę podziękować w imieniu członków Stowarzyszenia, Radzie Dzielnicy Piasek za przekazanie kwoty 2000 zł na w/w cele. Dziękujemy.