Seminarium w Woli Kalinowskiej

W dniach 13-14.05.2023 roku członkowie Stowarzyszenia Wsparcie zorganizowali w Woli Kalinowskiej seminarium tematyczne pt. „ Samoocena – kompleksy”. Zajęcia terapeutyczne poprowadziła terapeutka Dominika Brodziak – Klewcow. W seminarium uczestniczyło 17 osób, pogoda dopisała, udało się zrobić również ognisko integracyjne. Samoocena i kompleksy są tematami, które dotyczą naszej oceny i postrzegania siebie. Samoocena odnosi się do ogólnego przekonania i wartości, jakie przywiązujemy do nas samych, podczas gdy kompleksy odnoszą się do negatywnych przekonań i poczucia niższej wartości. Samoocena jest istotnym aspektem naszego samopoczucia i zdrowia psychicznego. Odpowiednia samoocena może przyczynić się do większej pewności siebie, pozytywnego podejścia do życia i lepszego radzenia sobie z wyzwaniami. Kiedy mamy wysoką samoocenę, jesteśmy bardziej skłonni do stawiania czoła trudnościom, podejmowania ryzyka i dążenia do osiągnięcia naszych celów. Jednak kompleksy mogą poważnie wpłynąć na naszą samoocenę i samopoczucie. Kompleksy często wynikają z negatywnych doświadczeń, krytyki lub porównywania się z innymi ludźmi. Mogą prowadzić do poczucia niższej wartości, braku pewności siebie i przekonania, że nie jesteśmy godni sukcesu czy miłości. Przykładami popularnych kompleksów są kompleks niższości, kompleks urody, kompleks młodości itp.

Kompleksy mogą mieć negatywny wpływ na nasze codzienne życie. Mogą powstrzymywać nas od podejmowania wyzwań, uczestnictwa w nowych doświadczeniach i rozwijania naszych umiejętności. Mogą również wpływać na nasze relacje, powodując niepewność i trudności w nawiązywaniu kontaktów z innymi ludźmi. W skrajnych przypadkach kompleksy mogą prowadzić do problemów zdrowotnych, takich jak depresja czy zaburzenia lękowe. Aby radzić sobie z kompleksami i poprawić samoocenę, istnieje kilka strategii, które możemy zastosować. Po pierwsze, ważne jest, aby być świadomym swoich myśli i przekonań. Często kompleksy są wynikiem negatywnych myśli, które powtarzamy sobie wewnętrznie. Należy skupić się na identyfikowaniu tych myśli i zastąpieniu ich pozytywnymi i konstruktywnymi przekonaniami. Kolejnym krokiem jest akceptacja siebie i zaakceptowanie swoich wad i niedoskonałości. Nikt nie jest doskonały, i każdy ma swoje słabe strony. Ważne jest, aby skupić się na swoich mocnych stronach i sukcesach, zamiast utrzymywać negatywny obraz siebie.