Konferencja „Geneza, przebieg i skutki Tragedii Górnośląskiej”

Konferencja popularnonaukowa „Geneza, przebieg i skutki Tragedii Górnośląskiej” 1

7 maja odbyła się niezwykle interesująca konferencja „Geneza, przebieg i skutki Tragedii Górnośląskiej”, na którą zostałem zaproszony. Była to wyjątkowa i bardzo wzruszająca uroczystość.

W wydarzeniu uczestniczył prezes Stowarzyszenia Wsparcie – Zbigniew Zduniak – który przyznał, że chociaż nie są to łatwe tematy, to należy o nich mówić. W auli Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej pojawili się kombatanci, władze miasta oraz również uczniowie. To właśnie najmłodsi muszą poznawać tę wstrząsającą historię, aby zachować pamięć o tragicznych wydarzeniach tamtych czasów.

Wydarzeniem towarzyszącym była prezentacja wystawy „Koniec i początek. Rok 1945 na Górnym Śląsku”, którą przygotowało Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Katowicach.

Tak przedstawia się plan konferencji:

 • Otwarcie konferencji: Prezydent Miasta Mysłowice Edward Lasok, Dyrektor Muzeum Miasta Mysłowice Adam Plackowski, Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach Andrzej Sznajder, JM Rektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. kard. A. Hlonda w Mysłowicach prof. nadzw. dr Mirosław Wójcik
 • „Śląska tragedia czy tragedia Europy? Skutki wkroczenia Armii Czerwonej do Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1944–1945” – prof. zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek (Uniwersytet Śląski)
 • „Rok 1945. Koniec czy początek tragedii śląskiej?” – dr hab. Zygmunt Woźniczka, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski)
 • „Losy mieszkańców Górnego Śląska pod koniec II wojny światowej” – dr Adriana Dawid (Uniwersytet Opolski)
 • „Deportacje z Górnego Śląska do ZSRS w 1945 r. – faktografia i pamięć” – Sebastian Rosenbaum (IPN Katowice)
 • „Obozy pracy przymusowej na terenie woj. śląskiego – powstanie i funkcjonowanie” – dr hab. Kazimierz Miroszewski (Uniwersytet Śląski)
 • „Obóz dwóch totalitaryzmów. Jaworzno 1943–1956. Nowoczesne formy upamiętnienia – główne założenia stałej wystawy muzealnej i portalu internetowego” – Adrian Rams (Muzeum Miasta Jaworzna)
 • „Obóz pracy w Mysłowicach” – dr Wacław Dubiański (IPN Katowice)
 • Dyskusja
 • Podsumowanie i zakończenie konferencji
 • Moderatorem prowadzącym obrady była doc. dr Gabriela Paprotna (Górnośląska WSP)

O historii naszego regionu należy mówić i dobrze, że możemy uczestniczyć w takich wydarzeniach.