Forum Organizacji Pozarządowych i ciekawy pomysł „inkubatora”

30 września odbyło się Forum Organizacji Pozarządowych zorganizowane przez Radę Pożytku Publicznego. Wydarzenie zostało zorganizowane w Miejskim Ośrodku Kultury, a jego przesłaniem w głównej mierze było przekazanie listu intencyjnego na ręce I Zastępcy Prezydenta Grzegorza Brzoski – zainteresowani proszą o powstanie inkubatora zrzeszającego wszystkie organizacje pozarządowe. Takie miejsce może powstać w budynku przy ulicy Grunwaldzkiej 9.

Jest to moim zdaniem świetny pomysł, który pomoże organizacjom pozarządowym  lepiej funkcjonować. Niektóre stowarzyszenia mają problem z odnalezieniem się na rynku, a dzięki wspólnej pracy, łatwiej będzie im zrealizować założone cele, a może nawet zmierzyć się z większymi wyzwaniami.