Dopalacze Wypalacze „groźne narkotyki” – konferencja dotycząca niezwykle ważnego tematu

Szanowni Państwo, wielokrotnie poruszałem na mojej stronie temat dopalaczy, z którym Mysłowice wciąż muszą walczyć. Właśnie z tego powodu pojawiłem się na konferencji „Dopalacze Wypalacze „groźne narkotyki””, która odbyła się w Sali Sejmu Śląskiego.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we współpracy z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach oraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Patronat Honorowy nad konferencją objął Główny Inspektor Sanitarny Pan Marek Posobkiewicz.

Licznie zebranych uczestników powitali: Pan Mariusz Trepka II Wicewojewoda Śląski, Pani Urszula Bauer Śląski Kurator Oświaty oraz organizatorzy konferencji. Wykład inaugurujący wygłosiła Pani Urszula Mendera-Bożek Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

Grono wykładowców stanowili zaproszeni goście: Pan Tomasz Białas Dyrektor Departamentu Nadzoru nad Środkami Zastępczymi z Głównego Inspektoratu Sanitarnego w warszawie , Pan Leszek Roszczenko Prezes Fundacji Pedagogium, Pan Mariusz Kicka Z-ca Ordynatora Regionalnego Ośrodka Ostrych Zatruć i Oddziału Toksykologii Klinicznej w Instytucie Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu oraz Nadkomisarz Paweł Warchoł z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Przedmiotem wystąpień były m.in. kwestie dotyczące:

  • liczby i analizy zgłoszeń, wskaźników zapadalności i struktury zatruć środkami zastępczymi na terenie woj. śląskiego
  • problemu używania „dopalaczy” w Europie
  • miejsca „dopalaczy’ na tle innych używek w Polsce
  • skutków społecznych zażywania „dopalaczy”
  • doświadczeń z „dopalaczami” w jednostkach organizacyjnych systemu oświaty oraz częstości używania dopalaczy przez młodzież
  • efektu działania środków psychoaktywnych i wynikających z tego zagrożeń
  • alternatywnych sposobów wprowadzania na rynek nowych narkotyków.

Było to wyjątkowo ważne wydarzenie dla naszego miasta, ponieważ dopalacze oraz narkotyki wciąż zagrażają mieszkańcom Mysłowic, więc naszym zadaniem jest podnoszenie swojej wiedzy, a dzięki zdobytym umiejętnościom będziemy lepiej radzić sobie ze wszystkimi zagrożeniami. Jako prezes Stowarzyszenia Wsparcie zdaję sobie doskonale sprawę, że nie możemy zmarnować podobnych okazji i należy wciąż pracować na zdobywaniu wiedzy aby zapobiegać rozpowszechnianiu środków psychoaktywnych.

Zainteresowani otrzymywali specjalne zaświadczenia uczestnictwa w konferencji: