19 rocznica Stowarzyszenia Wsparcie

19-rocznica-stowarzyszenia-wsparcie-1

W dniu 25.11.2016r odbyło się w naszym Stowarzyszeniu niezwykle ważne wydarzenie – świętowaliśmy 19. rocznicę powstania Wsparcia. Na uroczystości pojawili się: Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Ilona Spis, Inspektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Joanna Szyja, Przewodniczący Rady Dzielnicy Bończyk-Tuwima, prezesi stowarzyszeń Jędruś, Ogniowo, Górnik, terapeuci, członkowie oraz oczywiście zaproszeni goście.

Była to wielka uroczystość, bo już 19. raz spotkaliśmy się w tak zacnym gronie, by uczcić powstanie organizacji pozarządowej, której zadaniem od zawsze jest wspieranie osób szczególnie potrzebujących. Pomagamy rodzinom, którym nieobcy jest problem uzależnień od alkoholu, środków psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych oraz dotkniętych przemocą.

Po przywitaniu najznakomitszych gości, prezes Zbigniew Zduniak postanowił uczcić minutą ciszy wszystkie ważne osoby, które już odeszły z naszego świata – m.in. Jolantę Kurę psycholog, Jurka Gabrysia pierwszego prezesa, Janka Sowę oraz wielu innych członków. Następnie przyszedł czas na część mniej formalną – rozpoczęły się sympatyczne dyskusje, podczas których wspominaliśmy wszystkie lata bardzo satysfakcjonującej pracy, przypominaliśmy sobie wspólne wyjazdy oraz anegdoty z nimi związane. Nie brakowało również rozmów dotyczących trudnych początków Stowarzyszenia. Nie możemy zapomnieć, że od wielu lat stale pracujemy nad usprawnieniem budynku siedziby, który już wielokrotnie był poddawany remontom, a dzięki nim w dalszym ciągu możliwe są spotkania oraz wspólna działalność.

We Wsparciu od zawsze znajduje się również miejsce dla osób, które nie są uzależnione i nigdy nie były, ale akurat w tym szczególnych momencie życia znalazły się na zakręcie, a uczestnictwo w zajęciach terapeutyczno-psychologicznych może być cenną formą pomocy w przezwyciężaniu życiowych trudności.

W kilku słowach wydarzenie postanowił podsumować Zbigniew Zduniak:

„To zaszczyt móc gościć tak wiele ważnych osób działających dla Mysłowic, którym nie są obojętne losy potrzebujących. Pragnę podziękować za przybycie władzom miasta i prezydentowi Edwardowi Lasokowi – jest to pierwszy prezydent, który tak intensywnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi wyciągając pomocną dłoń w kierunku dotkniętych problemami rodzin. Nie mogę również zapomnieć o pracownikach Urzędu Miasta, którzy chętnie przeznaczają środki na działalność i profilaktykę, dzięki którym nasze stowarzyszenie może funkcjonować, coraz prężniej działać i  pomagać. Wszyscy wspólnie każdego dnia pracujemy i wierzymy, że możemy rozwijać się pracując nad własnymi słabościami. Dzięki kompleksowym działaniom, wzajemnemu wsparciu oraz pomocy z sektora miasta, śmiało patrzymy w przyszłość, mając jednak świadomość codziennych trudności . Pragnę również zauważyć, że Mysłowice posiadają bardzo prężną grupę stowarzyszeń trzeźwościowych, które chcą pomagać, wspierać ludzi i jest to piękne. Tworzymy jedną z najsilniejszych grup organizacji pozarządowych, które zajmują się pomaganiem potrzebującym. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za przybycie!”