Zadanie Publiczne Stowarzyszenia Wsparcie 2018

Na 2018 rok Stowarzyszenie Wsparcie otrzymało dotację od Urzędu Miasta Mysłowice w kwocie 22 000.00 tysiące złotych na wykonanie następującego zadania publicznego:

Organizacja miejsc wsparcia i działań samopomocowych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz wspomaganie działalności związanej z integracją osób uzależnionych i ich rodzin.

Dodatkowe szczegóły znajdą Państwo w tych materiałach: