Wyniki konkursu na 2021 rok

OGŁOSZENIE

PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE

w sprawie wyników konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego miasta Mysłowice na rok 2021

 NAZWA ZADANIA:

„Wspieranie działalności związanej z organizacją miejsc wsparcia i działań samopomocowych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz wspomaganie działalności związanej z integracją osób uzależnionych i ich rodzin”

Lp. Nazwa oferenta (podmiotu) Wysokość udzielonych środków finansowych na realizację zadania
1. Mysłowickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „OGNIWO” Mysłowice, ul. Katowicka 18 42.820,00
2. Stowarzyszenie Klub Abstynentów „GÓRNIK” Mysłowice,
ul. Katowicka 18
22.070,00
3. Stowarzyszenie Trzeźwościowo – Abstynenckie  „WSPARCIE” Mysłowice, ul. Gwarków 1 25.981,70

„Organizacja obozów terapeutycznych prowadzonych według określonego programu terapeutycznego”

Lp. Nazwa oferenta (podmiotu) Wysokość udzielonych środków finansowych na realizację zadania
1. Mysłowickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „OGNIWO” Mysłowice, ul. Katowicka 18 13.000,00
2. Stowarzyszenie Klub Abstynentów „GÓRNIK” Mysłowice,
ul. Katowicka 18
13.000,00
3. Stowarzyszenie Trzeźwościowo – Abstynenckie  „WSPARCIE” Mysłowice, ul. Gwarków 1 13.000,00

 „Realizacja programów profilaktyczno – terapeutycznych dla osób osadzonych w Areszcie Śledczym w Mysłowicach

Lp. Nazwa oferenta (podmiotu) Wysokość udzielonych środków finansowych na realizację zadania
1. Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej
i Profilaktyki „ZMIANA” Mikołów,  ul. Krakowska 30
10.000,00

                                       

                              PREZYDENT MIASTA MYSŁOWICE

                                               (-) Dariusz Wójtowicz