Walne Zgromadzenie – odbędzie się 7 kwietnia o godz.17.30 w siedzibie Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza wszystkich członków Stowarzyszenia Wsparcie na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 7 kwietnia o godzinie 17:30. Na spotkaniu zostanie przedstawione sprawozdanie podsumowujące działalność Wsparcia w 2016 roku. W przypadku braku forum, następny termin zebrania zwołuje się na dzień 7 kwietnia o godzinie 18:00.

Serdecznie zapraszamy!