Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia WSPARCIE

W dniu 10 kwietnia odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia WSPARCIE, na którym Zarząd otrzymał absolutorium za działalność za miniony okres (od stycznia 2014 roku do lutego 2015 roku).

Prezes Stowarzyszenia – Zbigniew Zduniak – podziękował wszystkim członkom za aktywność oraz przedstawił plany na najbliższe miesiące.

Zbigniew Zduniak podziękował również Radzie Dzielnicy Piasek za wymianę okien, na którą przeznaczono 16 500 zł. Dzięki tej decyzji nie przepadł projekt remontu, który w dalszym ciągu będziemy realizować.

W tym roku wystąpiliśmy do władz miasta z prośbą o przekazanie środków pieniężnych na  wymianę poszycia dachu wraz z wierzbą,  oraz  wzmocnienie budynku, wykonanie piaskowania zewnętrznej elewacji oraz położenie wylewki w wewnątrz  budynku. Trzeba pamiętać że budynek jest zabytkiem klasy A pod nr A/1532/93, A Miasto posiada zezwolenie na przeprowadzenie remontu nr 2369/2011 z 8.12.2011r. Budynek został przekazany przez Dyrektora Szkoły Panią Irenę Zdój 23.10.1998r za zgodą Zarządu Miasta EKZ- III/8130/34/98 i częściowo wyremontowany przez założycieli Stowarzyszenia WSPARCIE, w zamian za przekazanie budynku do adaptacji Stowarzyszenie WSPARCIE objęło swoją działalnością profilaktyczno – wychowawczą młodzież Szkoły Sportowej. Z roku na rok Stowarzyszenie wykonuje zadanie publiczne z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, przemocy organizując miejsce wsparcia dla osób w potrzebie.

Tak przedstawia się skład Zarządu:

  • Prezes – Zbigniew Zduniak
  • Wiceprezes – Zbigniew Makowski
  • Sekretarz – Kornelia Kania
  • Skarbnik – Krzysztof Dziuba