W roku 2022 Stowarzyszenie „Wsparcie” otrzymało dotacje.

Stowarzyszenie Trzeźwościowo – Abstynenckie „Wsparcie” otrzymało dofinansowanie na realizację dwóch zadań. Dziękujemy.

1.WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z ORGANIZACJĄ MIEJSC WSPARCIA I DZIAŁAŃ SAMOPOMOCOWYCH SŁUŻĄCYCH ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z INTEGRACJĄ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH RODZIN. UMOWA NR ZS8141.4.5.2022JS                                                                      

2.ORGANIZACJA OBOZU TERAPEUTYCZNEGO PROWADZONEGO WG OKREŚLONEGO PROGRAMU TERAPEUTYCZNEGO.UMOWA NR ZS