Ulotka informacyjna dotycząca dopalaczy

Stowarzyszenie Wsparcie zamierza informować Mysłowiczan oraz wszystkich mieszkańców Śląska w trudnych tematach dotyczących wszystkich uzależnień. Przygotowaliśmy pierwszą ulotkę, którą będziemy rozdawać na miejskich imprezach.

Zamierzamy sprawić, by społeczeństwo zrozumiało problemy, które nas otaczają. Na początek prezentujemy informator dotyczący dopalaczy.