Szkolenie „Procedura zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego – praktyka działania”

W tym tygodniu prezes Stowarzyszenia Wsparcie – Zbigniew Zduniak – miał przyjemność uczestniczyć w szkoleniu zorganizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego pod tytułem „Procedura zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego – praktyka działania”.

Było to bardzo ciekawe doświadczenie, ponieważ prowadząca – Małgorzata Kowalcze – pozwoliła uczestnikom odgrywać specjalne scenki, dzięki którym zainteresowani wymieniali się doświadczeniem dotyczącym trudnych i nietypowych sytuacji.

W trakcie dwudniowego szkolenia zostały poruszone następujące tematy:

  • Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego – zasady, trudności
  • Podejmowanie interwencji wobec rodziny i wobec osoby zgłoszonej – cele i trudności
  • Wizerunek osoby uzależnionej i rodziny – jak reagować
  • Ćwiczenia umiejętności motywowani do podjęcia leczenia
  • Współczesne podejście do motywowania do podjęcia leczenia odwykowego
  • Rozmowy symulowane z osobą wezwaną na spotkanie zespołu motywującego
  • Interwencja wobec rodziny – charakterystyka osoby w kryzysie, zasady kontaktu z osobą przeżywającą kryzys, ćwiczenia rozmów z członkiem rodziny z zastosowaniem wybranych elementów interwencji
  • Rozpoznanie i sposoby rozwiązywania trudności w trakcie realizacji procedury zobowiązania do leczenia w praktyce

Cały program szkolenia był bardzo przemyślany i niezwykle pouczający. Należy pamiętać, że mechanizmy uzależnienia wypierają prawdę i obowiązkiem osób pomagających jest posiadanie niezbędnej wiedzy, aby móc wspomagać potrzebujących.