Szczęśliwego Nowego Roku!

Radosnego i szczęśliwego Nowego Roku
z marzeniami o które warto walczyć,
z radościami którymi warto się dzielić,
z przyjaciółmi z którymi warto być i
z nadzieją bez której nie da się żyć!

Najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich
członków oraz sympatyków Stowarzyszenia Wsparcie
składają Prezes Zbigniew Zduniak wraz z całym Zarządem.