Seminarium „Małe i duże przeszkody w abstynencji”

W dniach 18-19 marca przedstawiciele Stowarzyszenia Wsparcie pojawili się w Andrychowie, gdzie odbyły się bardzo interesujące i pouczające zajęcia przygotowane przez Ryszarda Pazdygę. Tematem sesji były „Małe i duże przeszkody w abstynencji”.

Na zajęciach pojawiło się czternastu członków naszej wspólnoty, którzy chętnie uczestniczyli w proponowanych zajęciach.