Stowarzyszenie „WSPARCIE” dzieli się dobrem

W związku ze stanem epidemicznym w naszym kraju, w dniu 23.04.2020r Zarząd Stowarzyszenia Trzeźwościowo – Abstynenckiego „WSPARCIE” wraz jego z członkami przekazał na ręce Pani Jadwigi Janus Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Mysłowicach środki dezynfekujące oraz rękawiczki ochronne.  Prezes Zbigniew Zduniak powiedział,     że w tak trudnych chwilach, gdy jest ogromne zagrożenie COVID – 19, nasze składki członkowskie z pewnością będą bardziej potrzebne tym, którzy je w tej trudnej sytuacji najbardziej teraz potrzebują. Kwota 1100.00 złotych, którą przeznaczono na zakup wyżej wymienionych produktów, to połowa składek rocznych wszystkich naszych członków stowarzyszenia. Teraz nie mamy możliwości prowadzenia zajęć dla naszych członków, więc zasadne jest przekazanie wsparcia, tam gdzie ta pomoc jest najbardziej w tej chwili potrzebna. Razem z członkami Stowarzyszenia uznaliśmy, że takiego wsparcia na pewno potrzebuje Dom Pomocy Społecznej w Mysłowicach.