Spotkanie opłatkowe w Stowarzyszeniu – mniejsze dotacja, a większe wymagania

Członkowie Stowarzyszenia WSPARCIE spotkali się we wspólnym gronie, by móc podzielić się opłatkiem, porozmawiać, powspominać ostatnie 12 miesięcy i nacieszyć się swoją obecnością. Staramy się systematycznie spotykać w szerokim gronie i celebrować każde święta, ponieważ w tak piękny i przyjemny sposób jeszcze bardziej budujemy naszą małą społeczność.

Z przykrością jednak odebraliśmy informację od Urzędu Miasta dotyczącą dotacji na 2016 rok. Pomimo wykonania ponad 100% zadania i wykonania wielu nadgodzin, Stowarzyszenie WSPARCIE otrzymało dotację o 3 667 zł mniejszą niż w ubiegłym roku. Urząd Miasta zwiększył kwotę na działalność bieżącą (do 20 000 zł), jednak zmniejszył kwotę na obóz terapeutyczny (8 333 zł).

Jest to dość trudna wiadomość, ponieważ jednocześnie zostaliśmy poinformowani o nowych zadaniach  w ofercie dla Stowarzyszeń, (działania dotyczące środków psychoaktywnych). Systematycznie i rozsądnie gospodarujemy dodatkowe godziny dla potrzebujących uczestników zajęć terapeutycznych (10 godzin dla kobiet i 9 godzin na terapię indywidualną w 2015 roku).

Zadanie wykonaliśmy  z nadwyżką, a w efekcie zostaliśmy pozbawieni odpowiednich środków, by móc wykonać zadania na 2016 rok. Miejmy nadzieję że jest to jednorazowy przypadek.